Rydyn ni'n gweithio'n galed i darparu gwasanaeth rheilffordd rydych chi'n haeddu. Yn y blynyddoedd i ddod, yn ogystal ag adeiladu Metro De Cymru, byddwn hefyd yn adeiladu rhwydwaith rheilffyrdd modern, cynaliadwy. Hyd yn oed os na ddefnyddiwch ei’n gwasanaeth yn rheolaidd, os ydych chi'n byw ger y rheilffordd, fe allai rhywfaint o'n gwaith effeithio arnoch chi.Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ac mae hynny'n golygu darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Dyna pam rydyn ni wedi datblygu'r traciwr hwn, i'ch helpu chi i ddarganfod beth sy'n digwydd yn agos atoch chi a sut y gallai effeithio ar ble rydych chi'n byw neu ar eich siwrniau. Gallwch chwilio yn ôl eich gorsaf agosaf neu yn ôl eich taith. Byddwn yn diweddaru'r wybodaeth hon yn rheolaidd fel y gallwch gadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd yn agos atoch chi.

Gwasanaeth ddim ar gael


Rydym yn gweithio ar y dudalen hon ar hyn o bryd. Mae hyn fel y gallwn wella’r ffordd y darperir gwybodaeth am y gwaith a wnawn i drawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Cymru a allai effeithio ar eich teithiau neu’r ardal rydych yn byw ynddi. Byddwn yn ail-lansio’r wefan yn y gwanwyn. Yn y cyfamser, ewch i’n gwefan i gael gwybodaeth neu cysylltwch â ni.